Songfulness

Songfulness: Self-empowering door zang.


Wanneer je aandacht naar je beleving brengt (je Hart), gelden er andere wetten dan die we normaal kennen en hanteren. Het is een lang verhaal waarom we daarvan af worden geleid; maar laten we constateren dat dit zo is; met alle gevolgen van dien; Tekort-bewustzijn, eenzaamheid, angst, denken om te overleven, strategieën en zelfs magie en hekserij, om de  kloof van tekort/verlies te overbruggen.

Wanneer je daarmee 'zingt'; dan zul je vanuit projectie zingen; iets wat je 'voorstelt' dat wil  klinken, en dan probeer je dat denkend, strategisch voor elkaar te krijgen. Dat kan best fijn voelen, maar er is veel meer 'verfijning' mogelijk; veel meer intimiteit met jezelf en je bron.

Het 'weven' vanuit je beleving aan klank en muziek schept nieuwe verbindingen in je brein en het daaraan geliëerde netwerk van zenuwen, organen en fijnstoffelijke nadi's.

Waarbij je in het projectieve zingen altijd een 'kloof' hebt te overbruggen waardoor je met mentale wilskracht dat probeert op te lossen, is er gewoon een manier van zingen (en leven)  mogelijk waar helemaal geen kloof, noch conflict, aan de orde is. En waar je echt scheppend bent; vanuit het niets 'iets' tevoorschijn tovert....

Dit is mijn levenswerk en dat deel ik en geef ik door. Vaak denken mensen dat het heel moeilijk, diepgaand, ingewikkeld en saai is. Maar het is gewoon intiem met jezelf. Dat is alles. Die intimiteit kun je altijd aangaan; hoeft nergens aan te 'voldoen'. Je begint gewoon contact te onderhouden met beleven. De rest volgt vanzelf.

Zingend begin je dan de beweging van energie door de tonen en klanken te beleven.  Hierdoor gaat je stem daarin 'meebewegen'; je hele lichaam gaat meebewegen in die muzikale  stroom die zich door de klanken heen weeft. En naarmate dat steeds meer vanzelf gaat, komt er ruimte om scheppend daarin te zijn. Om verfijning in die muzikale beweging te brengen, en zo nog meer snaren in je en om je te beroeren en te verlossen. De kunst is, in beleving te blijven.

3 Boeken:

 In 'De Holistische Zangmethode' wordt uitgediept hoe de zeven muzikale fenomenen (zoals die ook in notenschrift staan genoteerd); zoals maat, ritme, klank(tekst), toon, interval/melodie, harmonie, dynamiek en frasering, zich verhouden tot jouw gehele wezen. Welk 'wezensdeel' resoneert met dat fenomeen, en hoe je jezelf dus als een orkest kunt aanspreken. Het boek legt ook verbinding tussen deze fenomenen en de ontwikkeling van het kind en zelfs de gehele evolutie. Het boek bevat uitgeschreven muziek waarmee je kunt oefenen en samenzingen. En een work-out aan de hand van de zeven kiemklanken.

Songfulness biedt een prachtige 'Work-out' voor je stem, waarmee je dagelijks de diepere verbinding met je Zelf activeert en je stem (en dus Ziel & Geest) wekt in al haar facetten. Dit wordt geheel uitgewerkt in het boek 'Soundyoga Praktijkboek'. In dit boek staan ook prachtige mantra's met vertaling en uitleg van de tekst en de innerlijke muzikale bewegings-stromen.

Songfulness is een holistische Zangmethode waarbij een levende verbinding met jouw instrument de basis vormt.  Het vertrekpunt is dus altijd Jij,  jouw Ziel & Geest (welke door jouw lichaam/stem heen leeft) en niet alleen je mentale vermogen, die via een techniek zingt.

Om goed te begrijpen hoe Lichaam, Ziel en Geest zich samen als muziek manifesteren en je body-mind openen voor die hogere orde van harmonie en schoonheid, schreef ik het boekje 'Scheppend zingen in Songfulness'. Zelfs als je niet zingt, geeft dit boekje heel veel inzicht in hoe je ben geschapen en hoe je daarin kunt groeien en scheppen. Het boek diept volledig uit hoe scheppende intentie, energie en manifestatie in elkaar grijpen. Deze wetmatigheden in jezelf kunnen herkennen en toepassen, is wat zoveel vreugde geeft.

De CD 'Rosa M'; is een prachtige meditatieve CD met zeven Gregoriaanse gezangen in Indiase stijl. Het brengt je in een ontspannen en bezielde staat van zijn.

Voor meer informatie of afspraken, zie 'contact' 


 

Producten: 'Work-out Soundyoga', 'Holistische Zangmethode', 'Scheppend zingen in Songfulness' en de CD Rosa M.

De kosten per syllabus full colour zijn € 25,- of als E-Book € 15,-.

Het is mogelijk een inkijk-selectie vooraf, vrijblijvend aan te vragen.

De CD 'Rosa M.' bestaat uit 7 Gregoriaanse gezangen in Oosterse stijl. Zang met Tanpura, Sitar en Viool. Bestellen kan via de

Contactpagina.