Zelfrealisatie

ZELFREALISATIE IS VOOR MIJ DE UITNODIGING VAN HET LEVEN...

Het leven dat zich uitdrukt als intelligente lichtkracht doorheen je lichamelijke bestaan. De intelligentie die voelt, denkt, begrijpt, handelt, leert en gewaar is.

De kunst van Zelfrealisatie is afhankelijk van de ontdekking dat je Bewustzijn bent. Daar begint de reis, het proces van Zelfrealisatie.

Meestal hangt iets waar je steeds tegenaan loopt, samen met het nog niet voldoende doorleven van een wezensdeel. Omdat deze dan niet geïntegreerd is met je andere 'wakkere' zijn, levert dat 'stuk' een soort van kortsluiting op.

Laat je je lichaam spreken?

Wordt dit gehoord door je gevoel? Kan je  denken/voorstellen het bevatten? Kan jij het horen?  Durf je het te volgen? Te gehoorzamen? Vertrouw je je gevoel? Kun je imagineren? Hoe sta je open voor inspiratie? Volg je je intuïtie?

Door al deze 'delen' van jezelf te doorlichten, transparant te maken, valt de verwarring weg en de noodzaak om te verbloemen, te verhullen of zelfs te liegen. Zo wordt je vriendjes met al die delen, vriendjes met jezelf.  Wanneer je dan 'weet', 'besluit' of 'kiest' is dat wat je volgt. Wat zich manifesteert. Waar je response-ability over verkrijgt. Nu, straks, en na dit leven.

*

En dan  blijkt het leven magie te zijn... het veld van electro-magnetisme, waarmee je ook zuivere tonen zingt, resoneert feilloos in een complexe heelheid waarin zich steeds duidelijk het licht van de alwil ontvouwt, van moment tot moment. Van jouw 'be'-stemming in het geheel. (to beeee)

Dit proces, en de overgang hiernaar, begeleid ik met alle liefde.

Ik doe dat door geleide meditatie, overgave-meditatie, gesprekken, aandacht-onderzoek, klank en zang.

Lijkt dat je iets? Welkom.

De kosten zijn op donatie-basis met een minimum van € 15,-

Voor meer informatie en/of een afspraak ga naar: Contact