Zelfrealisatie

ZELFREALISATIE IS VOOR MIJ DE UITNODIGING VAN HET LEVEN...

Het leven dat zich uitdrukt als intelligente lichtkracht doorheen je lichamelijke bestaan. De intelligentie die voelt, denkt, begrijpt, handelt, leert en gewaar is.

De kunst van Zelfrealisatie is afhankelijk van de ontdekking dat je Bewustzijn bent. Daar begint de reis, het proces van Zelfrealisatie.

Ik heb gezien en ervaren hoe het eigen 'sensitieve gewaarzijn' de leidraad is waarlangs je kunt leven. Het is de meest veiligste route, alleen lijkt dat in het begin niet zo. Omdat je de geijkte, misschien door jouw body-mind ingenomen geconditioneerde paden los gaat laten en zo in voeling komt met wat er heel eenvoudig in jouw 'veld' verschijnt, zich aandient. 

Je gaat je eigen 'body-mind'; lichaam-geest zien als een 'gewaarzijns-instrument' voor jouw Zelf, En ook al roept een omgeving om een bepaald gedrag, dit roepen en alles wat het daarmee oproept in jouw body-mind kan geheel worden gezien. Meestal sla je dat over en kom je in conflict en dan ga je deze conflict-situatie oplossen met je linker-rationele, hersenhelft. Op een gegeven moment is dat je thuis geworden. Maar tevens je gevangenis. Vaak zoek je dan naar leraren of input, die jouw body-mind een 'boost' geven; die voor jou de muren een beetje gaan schilderen of zelfs je gevangenis wat verruimen, met wilskracht, discipline en wellicht allerlei rituelen, oefeningen en gewoonten. Maar als het boek uit is, of de cursus voorbij, merk je weer dat er eigenlijk weinig is veranderd. Nog steeds dezelfde patronen, al heb je er wellicht iets minder 'last' van en is er zeker meer 'beweging' in gekomen.

Het is dan logisch als je iemand ontmoet zoals ik, die niet in die gevangenis zit, te beleven als een gevaar. Er waren vergeten en verdrongen redenen die je in die gevangenis hebben doen belanden en je voelt je er best 'ok';  De muren van je gevangenis roepen; 'het is niet veilig om je buiten deze muren te begeven'. Dit voelt als angst, blokkade, soms zelfs woede. Je wilt geen 'loser in het leven' zijn. En zo iemand als ik die zegt: 'ga je gevangenis maar helemaal ervaren', dat is het laatste waar je heil van verwacht. Je wilt ERUIT!

De eerste stap uit die gevangenis is te realiseren dat jij dat niet bent. Dat een deel van je body-mind de leiding heeft genomen. En dat jij dat dus helemaal kunt gaan 'ervaren'. Klinken en zingen is een prachtige, liefdevolle manier om dit proces te activeren, maar ook te versoepelen en te bespoedigen. Klank breekt nu eenmaal de muren voor je af....

Dan krijg je een beweging van binnen naar buiten; van 'oh, wat is het gevaar, wat moet ik doen', naar van buiten naar binnen: 'hoe, waar, wat wordt er in mijn body-mind geactiveerd' en 'ik besluit daar geheel mee te zijn'.  Daarin klanken zingen....

De overgang van de gevangenis naar 'geheel zijn met wat er in je is' vraagt vaak begeleiding door iemand die goed kan voelen en de valkuilen heeft verkend. Klank kan daarbij een hele belangrijke leermeesteres zijn. Eenmaal voldoende 'aanwezig' als bewustzijn, als gewaarzijn, dan ga je de vruchten plukken. Want als jij, bewustzijn, helemaal in voeling bent met je body-mind, dan wordt deze 'doorlaatbaar' voor scheppende intelligentie; voor de Alwil zogezegd; de wil die zowel voor jou als voor het geheel 'leeft'. Dan is het eenvoudig een kwestie van je Hart gehoorzamen, trouw zijn.

Deze gerealiseerde body-mind wordt van oudsher afgebeeld als een leeuw. De koning der dieren. Vaak zit er een kroon op het hoofd van die leeuw. Ook Christus werd de 'Leeuw van Judah' genoemd; omdat hij zijn body-mind volledig doorlaatbaar had voor de Alwil (de Vader). Maar in werkelijkheid heeft de leeuw niet een kroon op; maar is hij vriendelijk en getemd; gehoorzamend aan Spirit. Jij bent die kroon....Dat beeld komt beter overeen met 'Christus'. De vechtende, angstige, gevangen body-mind is verlost uit zijn gevangenis en volledig doorlaatbaar voor Spirit die hem leeft. Omdat dit met sensitief gewaarzijn te maken heeft, wordt Spirit juist vaak als een vrouw afgebeeld.

*

Het leven blijkt dan magie te zijn... het veld van electro-magnetisme, waarmee je ook zuivere tonen zingt, resoneert feilloos in een complexe heelheid waarin zich steeds duidelijk het licht van de alwil ontvouwt, van moment tot moment. Van jouw 'be'-stemming in het geheel. (to beeee)

Dit proces, en de overgang hiernaar, begeleid ik met alle liefde.

Ik doe dat door geleide meditatie, overgave-meditatie, gesprekken, aandacht-onderzoek, klank en zang.

Lijkt dat je iets? Welkom.

De kosten zijn op donatie-basis met een minimum van € 15,-

Voor meer informatie en/of een afspraak ga naar: Contact