Zelfrealisatie

ZELFREALISATIE IS VOOR MIJ DE UITNODIGING VAN HET LEVEN...

Het leven dat zich uitdrukt als intelligente lichtkracht doorheen je lichamelijke bestaan. De intelligentie waarmee je voelt, denkt, begrijpt, handelt, leert en gewaar bent.

De kunst van Zelfrealisatie is afhankelijk van de ontdekking dat je Bewustzijn bent. Daar begint de reis, het proces van Zelfrealisatie.

Ik had het al vrij vroeg in de gaten, vandaar dat ik er ook van kan vertellen; ik heb gezien en ervaren hoe het eigen Bewustzijn de leidraad is waarlangs je kunt leven. Het is de meest veiligste route, alleen lijkt dat in het begin niet zo. Omdat je de geijkte, misschien door jou geconditioneerde paden los gaat laten en deze vervangt met wat er heel eenvoudig in jouw 'veld' verschijnt, zich aandient. 

Dit proces, en de overgang hiernaar, begeleid ik met alle liefde.

Wanneer je dit Bewustzijn begint te 'horen' en te 'ge-hoor-zamen', dan ontdek je niet alleen dat jij dat Bewustzijn bent dat vooraf gaat aan alles dat je ervaart. Je ontdekt ook dat deze intelligentie feilloos voor je zorgt. En dat gegeven heb ik volop zo ervaren en draag ik graag over aan anderen.

Ik doe dat door geleide meditatie, overgave-meditatie, gesprekken, aandacht-onderzoek, klank en zang.

Lijkt dat je iets? Welkom.

De kosten zijn op donatie-basis met een minimum van € 15,-

Voor meer informatie en/of een afspraak ga naar: Contact